Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej
R E A K T Y W A C J A

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej zostało założone w roku 1959 roku. Niestety po śmierci długoletniego aktywisty i Prezesa TPPI Andrzeja Michałka, TPPI popadło w okres stagnacji by w końcu stracić swoją siedzibę w NOK przy ul. Na Uboczu 3 w Warszawie.

STATUT TPPI

Zapraszam do kontaktu członków ostatniego Zarządu (Rady Głównej) TPPI w celu reaktywacji Towarzystwa.
Jako członek Rady Głównej, ale zamieszkały we Wrocławiu, nie wiem co się stało z majątkiem i dokumentacją TPPI.
Poszukuję kontaktu z osobami z Warszawy, którzy byli w Radzie TPPI.Kontakt przez FB

tel.  6 0 0 - 3 2 0 - 5 1 0
(to jest kontakt wyłącznie w sprawach administracyjnych)

e-mail:
r e y k j a v i k [małpa] o 2 . p l

Projekt wspiera Instytut Północny (IP)