Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej
R E A K T Y W A C J A

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej (nowe logo)

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej zostało założone w roku 1959 roku. Niestety po śmierci długoletniego aktywisty i Prezesa TPPI Andrzeja Michałka, TPPI popadło w okres stagnacji by w końcu stracić swoją siedzibę w NOK przy ul. Na Uboczu 3 w Warszawie.

STATUT TPPI

Zapraszam do kontaktu członków TPPI a zwłaszcza członków ostatniego Zarządu Głównego TPPI w celu reaktywacji Towarzystwa.
Jako członek bodajże ostatniego Zarządu Głównego, ale zamieszkały we Wrocławiu, chciałbym zainspirować zwłaszcza młodsze pokolenie do podtrzymania tradycji TPPI i reaktywacji Towarzystwa.
Poszukuję kontaktu z osobami z Warszawy, którzy byli członkami TPPI i myślą podobnie do mnie, że warto reaktywować TPPI.
Zapraszam do dyskusji w grupach dyskusyjnych TPPI na Facebooku.
Nasza strona na Facebooku: facebook.com/TPPI.orgPL


kontakt przez:
FB: @TPPI.orgPL
tel.:  6 0 0 - 3 2 0 - 5 1 0


Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej REAKTYWACJA


Projekt wspiera Instytut Północny (IP)